Parlament Europejski

Zajmujemy się projektami inwestycyjnymi, badawczymi, badawczo - rozwojowymi, szkoleniowymi. Obsługujemy klientów działających niemal we wszystkich branżach
i sektorach
.

Obsługujemy 40% jednostek sektora nauki
w kraju.

Wybrane Projekty Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
( d. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)


"e-Politechnika – elektroniczna platforma komunikacji Politechniki Radomskiej ze społecznością regionu”

Projekt infrastrukturalny w ramach działania 2.2 RPO WM
wartość Projektu: 2 267 980,00 zł


,,Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologii informacyjnych w sektorze nauki"


Projekt infrastrukturalny w ramach działania 2.1 RPO WM
wartość Projektu: 4 479 432,42 zł

DGE Bruxelles świadczy usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania ww. projektami.

Zakres naszych obowiązków - administracja, rozliczanie, sprawozdawczość - obejmuje m.in:

 • aktualizację polityki rachunkowości i instrukcji obiegu dokumentów oraz zasad przechowywania dokumentów związanych z realizowanym projektem,
 • uczestniczenie w spotkaniach projektowych,
 • reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z Instytucją Wdrażającą/Pośredniczącą I/II oraz z zewnętrznymi podmiotami,
 • zatwierdzanie wydatków realizowanych ramach projektu,
 • monitorowanie celów, wskaźników, budżetu oraz harmonogramu projektu,
 • zarządzanie zagrożeniami i ryzykami w projekcie i informowanie o tym Zamawiającego,
 • weryfikacja zgodności działań prawnych i technicznych z projektem,
 • weryfikacja ofert przetargowych złożonych w związku z realizacją projektu pod kątem ich zgodności z projektem,
 • nadzorowanie zgodności realizacji projektu z normami i przepisami unijnymi i krajowymi,
 • rozliczanie i sprawozdawczość,
 • informowanie o stanie wdrożenia projektu (wobec Instytucji Wdrażającej I/II stopnia i kierownictwa Zamawiającego),
 • przygotowywanie Raportów Okresowych Projektu, Raportu Końcowego Projektu, Wniosków o płatność,
 • weryfikacja kwalifikowalności wydatków w ramach projektu.

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie dotyczące naszych usług?
Chcesz otrzymać dotację?

formularz kontaktowy
mapa dojazdu

 

Zdjęcie © Parlament Europejski – Dział Audiowizualny, pozostałe materiały © DGE Bruxelles Polska
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach analityczno-statystycznych. W dowolnym momencie możesz wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.