Parlament Europejski

Zajmujemy się projektami inwestycyjnymi, badawczymi, badawczo - rozwojowymi, szkoleniowymi. Obsługujemy klientów działających niemal we wszystkich branżach
i sektorach
.

Obsługujemy 40% jednostek sektora nauki
w kraju.

Wybrane Projekty Instytut Ochrony Roślin PIBInstytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

Projekt infrastukturalny w ramach działania 2.2 POIG
wartość Projektu 5 929 504, 93

"Bezpieczne struktury informatyczne z dostępem do naukowych zasobów IOR-PIB  z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego"
Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

„Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki”

Projekt infrastukturalny w ramach działania 2.1 PO IG
wartość Projektu: 17 775 888,00 zł

Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Białymstoku

„Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności - LAPESTY”

Projekt infrastukturalny w ramach działania 2.1 PO IG
wartość Projektu: 6 827 100,51 zł


W trzechProjektach DGE Bruxelles pełni funkcję Kierownika Projektu.

Zakres naszych obowiązków - administracja, rozliczanie, sprawozdawczość - obejmuje m.in:

 • opracowanie wytycznych do instrukcji obiegu dokumentów oraz planu kont w projekcie, aktualizacja polityki rachunkowości;
 • uczestniczenie w komisjach przetargowych w charakterze doradcy
 • reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z Instytucją Wdrażającą/Pośredniczącą I/II stopnia,
 • działania promocyjno - informacyjne w projekcie
 • uczestniczenie w spotkaniach projektowych
 • monitorowanie celów, wskaźników, budżetu oraz harmonogramu projektu
 • zarządzanie zagrożeniami i ryzykami w projekcie
 • weryfikacja zgodności działań prawnych i technicznych z projektem
 • opiniowanie ofert i weryfikacja ich zgodności z projektem
 • nadzorowanie zgodności realizacji projektu z normami i przepisami unijnymi i krajowymi
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu - Raportów Okresowych Projektu, Raportu Końcowego projektu,
 • przygotowywanie wniosków o płatność (płatności: zaliczka, pośrednia, końcowa)
 • opisywanie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności stanowiących załączniki do wniosku o płatność (formalno-rachunkowe i merytoryczne).
 • opracowanie wzoru opisu dokumentów potwierdzających dokonanie płatności stanowiących załączniki do wniosku o płatność (formalno – rachunkowe i merytoryczne),
 • Weryfikacja kwalifikowalności wydatków w ramach projektu.
 • pomiar rzeczywistych produktów projektu w odniesieniu do założonych w planie,
 • pomiar/ocena projektu w odniesieniu do standardów czasowych, kosztowych, zużycia środków i jakości/wyników zawartych w planie projektu.

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie dotyczące naszych usług?
Chcesz otrzymać dotację?

formularz kontaktowy
mapa dojazdu

 

Zdjęcie © Parlament Europejski – Dział Audiowizualny, pozostałe materiały © DGE Bruxelles Polska
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach analityczno-statystycznych. W dowolnym momencie możesz wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.