Parlament Europejski

Zajmujemy się projektami inwestycyjnymi, badawczymi, badawczo - rozwojowymi, szkoleniowymi. Obsługujemy klientów działających niemal we wszystkich branżach
i sektorach
.

Obsługujemy 40% jednostek sektora nauki
w kraju.

Wybrane Projekty Instytut Ochrony Roślin
W ramach współpracy z Instytutem Ochrony Roślin pozyskaliśmy już dotacje na trzy projekty realizowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
o łącznej wartości 30 532 493, 44 zł


Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.2
wartość Projektu 5 929 504, 93

Projekt pt. "Bezpieczne struktury informatyczne z dostępem do naukowych zasobów IOR-PIB  z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego"

Celem Projektu jest zapewnienie kadrze naukowej IOR PIB oraz odbiorcom jej prac z obszaru gospodarki i nauki stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań i usług z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie łączności instytut z krajowymi i międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi, co wpłynie na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw, szczególnie z sektora rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1.

wartość Projektu: 17 775 888,00 zł

…pomidor będzie miał swoją klinikę – inwestycja w nowoczesne, w pełni zautomatyzowane szklarnie poprawi jakość produktów rolniczych i ogrodniczych w całej Polsce…

Modernizacja infrastruktury badawczej wraz z wyposażeniem oznacza całkowite unowocześnienie  istniejących szklarni i  dostosowanie ich do prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie odpowiadającym najnowocześniejszym rozwiązaniom funkcjonującym w Europie i na świecie. Tym samym wzmacniamy rośliny przed organizmami szkodliwymi i zapobiegamy przenikaniu i rozprzestrzenianiu na terenie Polski oraz na wymianie międzynarodowej szczególnie groźnych patogenów i szkodników kwarantannowych – podlegających obowiązkowi zwalczenia -  zwłaszcza dla gospodarczo ważnych roślin (zboża, ziemniak, pomidor, burak cukrowy, dyniowate i in.) Efektem realizacji projektu będzie m.in. utworzenie „Kliniki Diagnostyki Chorób Roślin” dla służb fitosanitarnych i praktyki rolniczej, centrum badań wirusologicznych dla potrzeb hodowli zbóż, centrum badania biologicznej aktywności środków ochrony roślin oraz efektywne wsparcie służb państwowych w zakresie wypełniania obowiązków nakładanych na nasz kraj przez unijne prawodawstwo fitosanitarne.

link do strony Projektu


...zapewniamy bezpieczeństwo żywności - wzrost konkurencyjności na rynkach europejskich płodów rolnych produkowanych w Polsce...


Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Białystok


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1.

wartość Projektu: 6 827 100,51 zł


Środki ochrony roślin stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie do zwalczania szkodników, chorób i chwastów jak również w przechowalnictwie i transporcie produktów zawierają w wielu przypadkach związki chemiczne, których pozostałości, szczególnie przy nieprawidłowym stosowaniu, mogą stanowić zagrożenie dla konsumentów i środowiska. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że bezpieczeństwo żywności staje się głównym wymogiem konsumentów w stosunku do nabywanej i spożywanej żywności. Zwiększenie potencjału i poprawa funkcjonowania systemu monitorowania pozostałości środków ochrony roślin w żywności powinno, w krótkim okresie przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa żywności sprzedawanej w Polsce i na rynku Unii Europejskiej, oraz do optymalizacji programów stosowania środków ochrony roślin przez rolników. Realizacja Projektu polega na zakupie wyposażenia technicznego dla Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR. Unowocześnienie wyposażenia technicznego pozwoli na prowadzenie badań skuteczności środków ochrony roślin na poziomie wymaganym w krajach członkowskich UE, czyli w systemie jakości określanym mianem Dobrej Praktyki Eksperymentalnej, natomiast badań laboratoryjnych z zakresu oznaczania mikotoksyn w systemie jakości zgodnym z normą ISO 17025.

link do strony Projektu

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie dotyczące naszych usług?
Chcesz otrzymać dotację?

formularz kontaktowy
mapa dojazdu

 

Zdjęcie © Parlament Europejski – Dział Audiowizualny, pozostałe materiały © DGE Bruxelles Polska
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach analityczno-statystycznych. W dowolnym momencie możesz wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.