Parlament Europejski

Zajmujemy się projektami inwestycyjnymi, badawczymi, badawczo - rozwojowymi, szkoleniowymi. Obsługujemy klientów działających niemal we wszystkich branżach
i sektorach
.

Obsługujemy 40% jednostek sektora nauki
w kraju.

Wybrane Projekty Instytut Farmaceutyczny

Instytut Farmaceutyczny w Warszawie

Projekty badawczo-rozwojowy w ramach działania 1.3.1 PO IG


„Innowacyjne technologie leków sercowo-naczyniowych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym”
wartość Projektu21 500 256,00

„Innowacyjne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym”
wartość Projektu 21 319 900,00

„Opracowanie innowacyjnych technologii leków oftalmicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym”
wartość Projektu 21 875 560,00


DGE Bruxelles świadczy usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania ww. projektami.

Zakres naszych obowiązków - rozliczanie, sprawozdawczość - obejmuje m.in:

  • weryfikację dokumentów księgowych pod względem wymagań POIG
  • weryfikację przygotowanych wniosków o płatność
  • przygotowanie wniosku o płatność
  • terminowe przekazywanie dokumentów do instytucji wdrażającej
  • informowanie Zamawiającego o bieżących wymaganiach instytucji zarządzającej i wdrażającej dotyczących rozliczenia POIG
  • weryfikację dokumentacji przygotowanej w celu kontroli przebiegu realizacji projektów
  • występowanie w imieniu Zamawiającego w sprawach związanych z rozliczaniem projektów w instytucji zarządzającej i wdrażającej
  • ocenę i konsultowanie procedur wewnętrznych stosowanych przez Zamawiającego w zakresie rozliczania, dokumentowania i ewidencjonowania projektów.

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie dotyczące naszych usług?
Chcesz otrzymać dotację?

formularz kontaktowy
mapa dojazdu

 

Zdjęcie © Parlament Europejski – Dział Audiowizualny, pozostałe materiały © DGE Bruxelles Polska
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach analityczno-statystycznych. W dowolnym momencie możesz wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.