Parlament Europejski

Zajmujemy się projektami inwestycyjnymi, badawczymi, badawczo - rozwojowymi, szkoleniowymi. Obsługujemy klientów działających niemal we wszystkich branżach
i sektorach
.

Obsługujemy 40% jednostek sektora nauki
w kraju.

Wybrane Projekty Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

„Rozbudowa i integracja systemów informatycznych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej”

Projekt infrastukturalny w ramach działania 2.3 PO IG
wartość Projektu: 6 500 000,00 zł


DGE Bruxelles pełni funkcję Kierownika Projektu.

Zakres naszych obowiązków - administracja, rozliczanie, sprawozdawczość - obejmuje m.in:

 • aktualizacja polityki rachunkowości i instrukcji obiegu dokumentów oraz zasad przechowywania dokumentów,
 • organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w spotkaniach projektowych,
 • uczestniczenie w komisji przetargowej w charakterze doradcy,
 • reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z Instytucją Wdrażającą/Pośredniczącą I/II oraz z zewnętrznym otoczeniem,
 • działania promocyjno – informacyjne w projekcie.
 • koordynacja pracy uczestników projektu oraz zewnętrznych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu,
 • określanie i przydzielanie zadań do realizacji zgodnie z Harmonogramem Projektu,
 • odbieranie przydzielonych zadań,
 • Współpraca z firmami
 • zatwierdzanie wydatków w ramach projektu,
 • monitorowanie celów, wskaźników, budżetu oraz harmonogramu projektu,
 • Zarządzanie zagrożeniami i ryzykami w projekcie,
 • weryfikacja zgodności działań prawnych i technicznych z projektem,
 • opiniowanie ofert  i weryfikacja ich zgodności z projektem,
 • nadzorowanie zgodności realizacji projektu z normami i przepisami unijnymi i krajowymi.
 • informowanie o stanie wdrożenia projektu DN i i kierownictwo IERiGŻ-PIB,
 • przygotowywanie Raportów Okresowych Projektu, Raportu Końcowego Projektu, Wniosków o płatność,
 • weryfikacja kwalifikowalności wydatków w ramach projektu.


Skontaktuj się z nami

Masz pytanie dotyczące naszych usług?
Chcesz otrzymać dotację?

formularz kontaktowy
mapa dojazdu

 

Zdjęcie © Parlament Europejski – Dział Audiowizualny, pozostałe materiały © DGE Bruxelles Polska
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach analityczno-statystycznych. W dowolnym momencie możesz wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.