Parlament Europejski

Zajmujemy się projektami inwestycyjnymi, badawczymi, badawczo - rozwojowymi, szkoleniowymi. Obsługujemy klientów działających niemal we wszystkich branżach
i sektorach
.

Obsługujemy 40% jednostek sektora nauki
w kraju.

Wybrane Projekty Instytut Biologii Medycznej PAN

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

" Badanie mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki - patogen - czynniki środowiska (InterMolMed)"

Projekt badawczo-rozwojowy w ramach działania 1.1.2 PO IG
wartość Projektu: 39 324 702,00 zł


DGE Bruxelles pełni funkcję Kierownika Administracyjnego Projektu.

Zakres naszych obowiązków - administracja, rozliczanie, sprawozdawczość - obejmuje m.in:

 • szkolenie dla zespołu projektowego z zakresu realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych,
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów oraz planu kont w projekcie, aktualizacja polityki rachunkowości,
 • bieżąca weryfikacja kwalifikowalności wydatków w ramach projektu,
 • przygotowywanie wniosków o płatność (płatności: zaliczka, pośrednia, końcowa),
 • opisywanie dokumentow potwierdzajacych dokonanie płatnosci stanowiacych zalaczniki do wniosku o platnosc (formalno-rachunkowe i merytoryczne).
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu,
 • opracowanie wzoru opisu dokumentów potwierdzających dokonanie płatności stanowiących załączniki do wniosku o płatność (formalno – rachunkowe i merytoryczne),
 • wsparcie w zakresie opracowania aktualnych harmonogramów płatności,
 • doradztwo odnośnie realizacji wytycznych w zakresie informacji i promocji,
 • opracowanie wzorów pism do instytucji finansujących w sprawach dotyczących realizacji i rozliczenia projektu,
 • kontakt z Instytucją Wdrażającą/Pośredniczącą I/II,
 • bieżące doradztwo w zakresie praw i obowiązków lidera/partnerów w ramach realizacji projektu europejskiego wynikające z umowy o dofinansowanie, umowy partnerstwa/konsorcjum,
 • weryfikacja wzorów umów określających prawa oraz zakresy obowiązków osób fizycznych/prawnych będących stroną w umowie,
 • pomiar rzeczywistych produktów projektu w odniesieniu do założonych w planie,
 • pomiar/ocena projektu w odniesieniu do standardów czasowych, kosztowych, zużycia środków i jakości/wyników zawartych w planie projektu.

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie dotyczące naszych usług?
Chcesz otrzymać dotację?

formularz kontaktowy
mapa dojazdu

 

Zdjęcie © Parlament Europejski – Dział Audiowizualny, pozostałe materiały © DGE Bruxelles Polska
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach analityczno-statystycznych. W dowolnym momencie możesz wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.