Parlament Europejski

Zajmujemy się projektami inwestycyjnymi, badawczymi, badawczo - rozwojowymi, szkoleniowymi. Obsługujemy klientów działających niemal we wszystkich branżach
i sektorach
.

Obsługujemy 40% jednostek sektora nauki
w kraju.

Wybrane Projekty Gmina Błonie

Gmina Błonie

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Błonie"

Projekt infrastrukturalny w ramach działania 8.3 PO IG
wartość Projektu: 1 918 486,40 zł


DGE Bruxelles pełni funkcję Kierownika Projektu.

Zakres naszych obowiązków - administracja, rozliczanie, sprawozdawczość - obejmuje m.in:

 • planowanie zadań do realizacji zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu,
 • opracowanie i aktualizowanie planów i harmonogramów poszczególnych zadań,
 • dbanie o terminowe wykonywanie zadań zaplanowanych w harmonogramie realizacji,
 • nadzór nad realizacją i wdrażaniem projektu,
 • ścisła współpraca i regularna komunikacja oraz nadzór nad pracą wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu,
 • nadzór nad realizacją kolejnych etapów projektu, w tym zgodności z planami i harmonogramami, zawartymi umowami i innymi dokumentami dotyczącymi realizacji projektu,
 • współuczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu procedur związanych z zamówieniami publicznymi,
 • współpraca przy opracowaniu dokumentacji przetargowej dla realizowanego projektu,
 • przygotowanie umów zlecenia z wykonawcami projektów,
 • prowadzenie i organizacja biura projektu,
 • monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracy wszystkich członków zespołu projektowego,
 • nadzorowanie nad prowadzaniem informacji i promocji projektu,
 •  pomiar i monitorowanie wskaźników, rezultatów i oddziaływania projektu wskazanych we wniosku o dofinansowanie,
 • ewidencja dokumentacji.


link do strony Projektu

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie dotyczące naszych usług?
Chcesz otrzymać dotację?

formularz kontaktowy
mapa dojazdu

 

Zdjęcie © Parlament Europejski – Dział Audiowizualny, pozostałe materiały © DGE Bruxelles Polska
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach analityczno-statystycznych. W dowolnym momencie możesz wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.