Parlament Europejski

Zajmujemy się projektami inwestycyjnymi, badawczymi, badawczo - rozwojowymi, szkoleniowymi. Obsługujemy klientów działających niemal we wszystkich branżach
i sektorach
.

Obsługujemy 40% jednostek sektora nauki
w kraju.

Wybrane Projekty Centralny Instytut Ochrony Pracy

...innowacje w służbie bezpieczeństwa i komfortu pracowników narażonych na agresywne czynniki środowiska pracy...

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.2.1

wartość uzyskanego dofinansowania: 
6 581 462 


Celem projektu „Innowacyjne materiały polimerowe i węglowe chroniące przed nanocząsteczkami, parami i gazami” jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracowników stosujących środki ochrony indywidualnej, narażonych na agresywne czynniki środowiska pracy.  Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie innowacyjnych materiałów włókninowych na bazie polimerów stanowiących element konstrukcyjny filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego w celu stworzenia efektywnej bariery wobec nanocząsteczek zanieczyszczających powietrze oraz modyfikowanych materiałów węglowych (sorbentów) o właściwościach umożliwiających oczyszczanie powietrza ze specyficznych par i gazów.

link do artykułu dotyczącego Projektu

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1
wartość uzyskanego dofinansowania: 
49 355 200 

Celem projektu ,,Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio)" jest budowa infrastruktury i wyposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą Centrum Badań  i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) funkcjonującego w strukturze CIOP-PIB. Program prac badawczych prowadzonych przez Wnioskodawcę obejmować będzie projektowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa pracy w różnych sektorach gospodarki narodowej ukierunkowanych na ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania na człowieka zagrożeń fizycznych w środowisku pracy. Prowadzone innowacyjne badania naukowe przyczynią się do rozwoju krajowej kadry naukowej poprzez bezpośrednie wsparcie uzyskiwania stopnia doktora i doktora habilitowanego w naukach technicznych i przyrodniczych, a także do rozwoju specjalistycznych usług (np. badania i certyfikacja wyrobów, wzorcowanie aparatury), które będą świadczone dla przedsiębiorstw i innych instytucji w ramach akredytowanych laboratoriów Centrum.

link do informacji o Projekcie

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie dotyczące naszych usług?
Chcesz otrzymać dotację?

formularz kontaktowy
mapa dojazdu

 

Zdjęcie © Parlament Europejski – Dział Audiowizualny, pozostałe materiały © DGE Bruxelles Polska
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach analityczno-statystycznych. W dowolnym momencie możesz wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.