Parlament Europejski

W Polsce obsłużyliśmy 280 podmiotów
i pozyskaliśmy 400 mln zł dotacji.

Obecnie zarządzamy projektami o łącznej wartości ponad 140 mln zł.

Obsługujemy 40% jednostek sektora nauki
w kraju.

Usługi

Od wielu lat wspieramy naszych Klientów w realizacji projektów. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym oczekiwaniom oraz odpowiadając na przedstawiane potrzeby oferujemy następujące usługi:

 • Wniosek o dotację i procedura aplikacyjna - na podstawie pomysłu naszego Klienta opracowujemy projekt, który jest podstawą przygotowania wniosku o dotację, studium wykonalności lub biznes planu wraz z wszystkimi załącznikami, uzupełniamy dokumentację w procesie jej oceny przez właściwe jednostki.
 • Studium wykonalności i biznes plan - przygotowujemy studia wykonalności i biznes plany dla planowanych inwestycji i przedsięwzięć, które mogą być podstawą do wnioskowania o dotacje, oceny rentowności planowanych inwestycji, do zdobywania partnerów strategicznych/finansowych i inwestorów czy pozyskiwania finansowania projektów.
 • Zarządzanie projektami - zarządzamy projektami finansowanymi z dotacji unijnych i pozaunijnych.
 • Rozliczanie dotacji - zajmujemy się sprawozdawczością projektową, przygotowujemy wymagane raporty z realizacji projektów oraz wnioski o płatność – niezbędne do rozliczenia projektów i wypłacenia dotacji.
 • Weryfikacja projektu – weryfikujemy i poprawiamy przedstawione nam projekty, przygotowujemy raport o zgodności dokumentacji aplikacyjnej z wytycznymi.
 • Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej – pomagamy zaktualizować dokumentację aplikacyjną przed podpisaniem umowy o dotację.
 • Analiza finansowa i ekonomiczna – opracowujemy analizę finansową oraz ekonomiczną planowanych projektów.
 • Odwołania/protesty – przygotowujemy odwołania od decyzji administracyjnych.
 • Audyt projektów – Prowadzimy audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych z dotacji unijnych i pozaunijnych.
 • Specjalistyczne szkolenia – organizujemy specjalistyczne, przygotowywane na indywidualne zamówienie szkolenia z zakresu dotacji unijnych; przykładowe tematy prowadzonych szkoleń: warsztaty z pozyskiwania dotacji unijnych, np. POIG, POIŚ, 7 Program Ramowy, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów badawczo-rozwojowych oraz rozwoju infrastruktury badawczo- rozwojowej i informatycznej jednostek naukowych, metodologia opracowania studium wykonalności dla projektu kluczowego, rozliczanie projektu, prawo zamówień publicznych w projektach finansowanych ze środków unijnych.
 • Partnerstwo – wykorzystując geograficzny zasięg naszej działalności pomagamy w budowaniu sieci współpracy i poszukiwaniu partnerów dla projektów krajowych i międzynarodowych


Sprawdź w czym możemy Ci pomóc - skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie dotyczące naszych usług?
Chcesz otrzymać dotację?

formularz kontaktowy
mapa dojazdu

 

Zdjęcie © Parlament Europejski – Dział Audiowizualny, pozostałe materiały © DGE Bruxelles Polska
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach analityczno-statystycznych. W dowolnym momencie możesz wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.